top of page

Kontakty

JLV, a.s.

Chodovská 228/3
141 00 Praha 4


Tel.: +420 271 003 213
 
IČ: 45272298
DIČ: CZ45272298 

 
Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 1430 
 
Vaše podněty, návrhy nebo stížnosti nám prosím pište na adresu jlv@jlv.cz,nebo na feedback@jlv.cz. Případně nám pošlete SMS zprávu na číslo +420 720 001 105.

ID datové schránky pro JLV, a.s.: agnenry

Konkrétní kontakty

Řešení sporů u směnárenských služeb:

U směnárenských služeb má klient právo podat návrh na mimosoudní řešení sporů Kanceláři finančního arbitra, adresa Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel.: +420 257 042 070, ID datové schránky: qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz. Pro ostatní nesměnárenské služby má klient možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu České obchodní inspekci, adresa Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, tel.: +420 296 366 360, ID datové schránky: x7cab34."

 

For exchange services, the client has the right to submit a petition for out-of-court resolution of the dispute to the Office of the Financial Arbitrator, address: Legerova Street 69, 110 00 Prague 1, www.finarbitr.cz, tel .: +420 257 042 070, official registered data box ID: qr9ab9x, email: arbitrator@finarbitr.cz . For non-exchange services, the client can submit a petition for out-of-court resolution of the dispute to the Czech Trade Inspection Authority, address: Štěpánská Street 15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz , tel. +420 296 366 360, official registered data box ID: x7cab34.

bottom of page