Vize a hodnoty

Chceme- li i v příštích deseti letech být dobrým služebníkem a partnerem pro cestující zákazníky musíme se dívat dopředu, pochopit a uchopit trendy, reflektovat požadavky a vývoj přání zákazníků, které budou formovat podobu našich služeb v příštích obdobích.
Týmová práce, kvalita a úspěch jsou jádrem naší organizace, které provázejí každou činnost, kterou děláme. V rámci širokého portfolio gastronomických a retailových služeb se neustále snažíme o nové, inovativní způsoby zlepšení kvality.
Školení pracovníků a programy jejich rozvoje jsou založeny na dosažení spokojenosti zákazníků a silné orientace na inovativní řešení a způsoby nabídky.

K tomu nám dopomáhá sdílení společných hodnot, které jsou společným vodítkem pro dosažení firemních cílů. Tyto hodnoty jsou lidé, služby, odpovědnost:

Lidé:

Výběr - Náš tým tvoří pečlivě vybíraní kvalifikovaní pracovníci, kteří s nadšením poskytují profesionální služby našim zákazníkům

Odbornost - Všechny pracovní pozice mají definovány a současně pravidelně hodnoceny znalosti, dovednosti a postoje

Vztahy - Budujeme partnerské vztahy, které jsou založeny na vzájemném respektu, potřebnosti a důvěře

Rozvoj a vzdělávání - Podporujeme osobnostní rozvoj a profesní růst propracovaným systémem vzdělávaní ve spolupráci s předními odborníky v ČR a školami

Služby:

Citlivý výběr značek - Vybrané značky vytváří komplexní nabídku v souladu s poptávkou v dané lokalitě.

Dodavatelé - Pečlivě vybíráme kvalitní dodavatele, kteří splňují nejvyšší standardy dodávek surovin, zboží a služeb.

Logistika - Naše logistika řeší náročné podmínky dopravního trhu tak, aby se zboží dostalo k zákazníkovi v nejvyšší možné kvalitě. K tomu využíváme unikátního síťového řešení logistických bodů

Kvalita - Všechny procesy jsou srozumitelně řízeny dle mezinárodních standardů ve prospěch zákazníka.

Zkušenost - Naše více než 50 letá zkušenost se znalostí moderních trendů nám pomáhá porozumět potřebám našich zákazníků v neustále se měnícím prostředí

Zákaznický přístup - Každý zákazník je pro nás důležitý a vždy jednáme v souladu s jeho očekáváním a požadavky, které pravidelně vyhodnocujeme

Příznivé ceny - Naše ceny jsou vždy konkurenceschopné

Odpovědnost:

Personální - Ctíme morální a právní odpovědnost za naše zaměstnance, jednáme korektně v souladu etickými hodnotami společnosti.

Enviromentální - Chováme se odpovědně ke všem přírodním zdrojům nad rámec zákonných požadavků

Ekonomická - Vytváříme a řídíme finanční a materiální zdroje pro trvale udržitelný dlouhodobý rozvoj naší společnosti, našich partnerů a tím i zachování pracovních míst pro naše zaměstnance

Sociální - Podpora potřebných je dlouhodobě součástí našich ročních výdajů a činností