Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů / The out-of-court resolution of a consumer dispute

PROVOZOVATELÉ RESTAURACÍ:

Host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

RESTAURANT OPERATORS:

The guest shall have the right to file a motion for out-of-court settlement of dispute with the designated entity in charge of out-of-court consumer dispute settlements, which is:

The Czech Trade Inspection Authority (CTIA)
Central Inspectorate - ADR Department
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

The Czech Trade Inspection Authority is a supervisory body monitoring consumer protection, acting in pursuance of Act No. 64/1986 Coll., The Czech Trade Inspection Authority Act as amended, and additional legal regulations. The Czech Trade Inspection Authority´s website is www.coi.cz.