Jsme zpět na všech trasách!

24.06.2020
Služby ČD Restaurant již v plném provozu s výjimkou těchto tratí


  • EC 270 - 281 v úseku Nové Zámky - Budapest Nyugati pú. (v současné době probíhá odstraňování následků sesuvu půdy po záplavách na maďarském území, předpokládaný termín obnovení plného provozu je cca v polovině července 2020)
  • EC 115//114 v celé trase, EC 117//116 v úseku Bohumín - Warszawa Wschodnia (z důvodu dosud trvajícího zákazu poskytování restauračních služeb ve vlacích na území Polské republiky)
  • IC 513/514 a IC 508 v celé trase
  • rj 573/572 v celé trase