Kontaktujte nás

JLV, a.s.

Chodovská 228/3
141 00 Praha 4

Tel.: +420 271 003 213
IČ: 45272298
DIČ: CZ45272298 

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 1430 

Vaše podněty, návrhy nebo stížnosti nám prosím pište na adresu jlv@jlv.cz,nebo na feedback@jlv.cz. Případně nám pošlete SMS zprávu na číslo +420 720 001 105.

ID datové schránky pro JLV, a.s.: agnenry

Konkrétní kontakty

Personální oddělení

Mgr. Elena Caraus
specialista personalista

Marketing

Ing. Martin Janura
marketingový manažer

 • tel.: +420 271 003 297
 • marketing@jlv.cz

Sklady a logistika

Bc. Jaroslav Usnul
ved. odboru skladu a logistiky

 • tel.: +420 271 003 217
 • jaroslav.usnul@jlv.cz

Hotel Abito

Jolana Kraftová
manažer hotelu

 • tel.: +420 271 003 122
 • jolana.kraftova@jlv.cz

Sekretariát společnosti

Ing. Karolína Slezáková
vedoucí sekretariátu GŘ

 • tel.: +420 271 003 270
 • karolina.slezakova@jlv.cz 

Nákup

Bc. Filip Briaský
manažer nákupu

 • tel.: +420 271 003 222
 • filip.briasky@jlv.cz

Dispečink

Matěj Marek
ved. odb. dispečerského řízení

 • tel.: +420 271 003 293
 • matej.marek@jlv.cz                                                    

Jídelní vozy

Šárka Podolová

produktový manažer JLV

 • tel.: +420 271 003 268
 • sarka.podolova@jlv.cz

Účtárna

Ing. Věněra Chomutová
vedoucí účtárny

 • tel.: +420 271 003 184
 • venera.chomutova@jlv.cz

Reality

Jiří Krejčí
vedoucí odboru investic

 • tel.: +420 271 003 269
 • jiri.krejci@jlv.cz

Restaurace Momento

Zuzana Kubíková Čabrádková
produktový manažer

 • tel.: +420 602 283 092​
 • restaurace.provoz@jlv.cz

Centrální výroba, teplá a studená kuchyně, Dundee

Dušan Stádník
vedoucí výroby gastro

 • tel.: +420 607 049 684
 • Vedouci.Gastro@jlv.cz

                                                                                              Řešení sporů u směnárenských služeb:

U směnárenských služeb má klient právo podat návrh na mimosoudní řešení sporů Kanceláři finančního arbitra, adresa Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel.: +420 257 042 070, ID datové schránky: qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr.cz. Pro ostatní nesměnárenské služby má klient možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu České obchodní inspekci, adresa Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz, tel.: +420 296 366 360, ID datové schránky: x7cab34."


For exchange services, the client has the right to submit a petition for out-of-court resolution of the dispute to the Office of the Financial Arbitrator, address: Legerova Street 69, 110 00 Prague 1, www.finarbitr.cz, tel .: +420 257 042 070, official registered data box ID: qr9ab9x, email: arbitrator@finarbitr.cz . For non-exchange services, the client can submit a petition for out-of-court resolution of the dispute to the Czech Trade Inspection Authority, address: Štěpánská Street 15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz , tel. +420 296 366 360, official registered data box ID: x7cab34.