Získali jsme druhý grant na vzdělávání

loga_grant

Získali jsme druhý grant  na vzdělávání, dotovaný z prostředků ESF a MPSV

JLV – Cesta za kvalitním vzděláváním zaměstnanců v Brně a Bohumíně. Tak se jmenuje nový vzdělávací projekt,  na který jsme získali finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí. Již v srpnu loňského roku jsme podávali žádost o dotaci v rámci vyhlášeného Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,  jehož cílem je v prioritní ose 1 zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů. Rozhdnutí o poskytnutí dotace jsme dostali v červenci 2013

Nový projekt navazuje na  předcházející, který proběhl  v letech 2009  až 2011. Byl však určen pouze pro pražské zaměstnance,  naopak nový projekt je zaměřen na  rozvoj  mimopražských pracovníků.

Novými vzdělávacími aktivitami chce společnost JLV na pobočkách v Bohumíně a v Brně zprofesionalizovat  vykonávané činnosti u všech pracovníků. Vytvořením podmínek v podobě uceleného vzdělávání  chce zajistit jak osobní rozvoj jednotlivých pracovníků, tak zároveň zajistit  samostatnost středisek v provozně personálním řízení.

Jak toho chce dosáhnout?  V rámci projektu budou vytvořeny dva nové produkty. Metodika pro nábor nových zaměstnanců a  instruktážní film o činnostech posádek jídelních a lůžkových vozů.  Na obou produktech se budou podílet pracovní  skupiny  z řad zaměstnanců.

Plánované vzdělávací kurzy jsou rozděleny do dvou částí .

Jednu tvoří kurzy vedené interními lektory, kteří budou školit stávající i nové zaměstnance v oblastech zbožíznalství, správné hygienické praxe, nakládání s penězi a bezhotovostní platby, práce s technologickými zařízeními. Budou zajišťovat odborný trénink při zácvikových jízdách nových zaměstnanců.

Druhou část projektu tvoří kurzy vedené odbornými externími lektory.  Pro posádky jsou připraveny kurzy prodejních dovedností a prozákaznického přístupu . Pro každého stevarda je také připraveno 20 konverzačních hodin v jazyce anglickém či německém pro zlepšení komunikace s cestujícími cizinci.

Interní lektoři budou zapojeni do uceleného cyklu kurzů určených pro zlepšení dovedností v lektorování, přípravy školící dokumentace a vedení tréninků , včetně hodnocení výkonu zaměstnanců podle kompetenčních modelů. Celkem se jedná o 10 školících dnů a 2 dny praktického výcviku.

Dispečeři a vedoucí zaměstnanci budou školeni v oblasti vedení obchodních týmů, motivace  a odměňování, koučování podřízených,  vedení výběrového a hodnotícího pohovoru. Doplňkem bude praktické školení zákoníku práce zejména z pohledu řízení provozních pracovníků.

Pro všechy skupiny jsou určeny různé IT kurzy jak interní (Karát, práce s tablety), tak externí (MS Word a Excel, Power Point).

Projekt také podporuje intenzivní zavádění a prosazování opatření rovných příležitostí znevýhodněných skupin zaměstnanců, jako jsou pracovníci bez praxe do 25 let, nad 50 let věku, ženy a matky s dětmi do 12 let věku a zdravotně postižení. Tyto aktivity budu zapracovány do etického kodexu, který bude v rámci projektu nově vytvořen. V této aktivitě se také  budou i matky na mateřské či rodičovské dovolené účastnit firemních porad. Cílem je vytvořit takové podmínky pro setkávání, aby nebyly omezeny ani matky, které si nemohou pro své děti zajistit hlídání.  Projekt se rovněž zabývá individualizovaným přístupem k zaměstnancům, kteří překročili padesát let věku,  ve všech aktivitách projektu a chování  firmy se ctí genderová rovnost.

Projekt je realizován  po dobu 2 let do  června 2015.

Bc. Šárka Smolková
manažer projektu

 
 
 
 

Novinky

Sezónní nabídka ČD Restaurant – Do kraje slunce a vína Sezónní nabídka ČD Restaurant – Do kraje slunce a vína

Poslední letošní „regionální ochutnávka“ ČD Restaurant je spojena s návštěvou jihomoravského kraje.

Čtěte více...
Více se o aktuálním dění dozvíte ZDE
 
 
 
 
úvodní strana / o společnosti / produktové stránky / dceřiné společnosti / reality / tiskový servis / kariéra / kontakty

Provozovatel: JLV, a.s., Chodovská 3, 141 00 Praha 4, Tel.: +420 271 003 111, E-mail: jlv@jlv.cz, URL: www.jlv.cz